Deklijst

Op deze pagina kunt u per week invullen hoeveel dieren er zijn gedekt. In het overzicht is de waarschijnlijke werpdatum, speendatum en afleverdatum te zien. Als er langer van het programma gebruik wordt gemaakt zal de worpgrootte opgehaald worden uit de technische resultaten. Deze zijn wel aan te passen op de pagina componenten evenals het verkoopbedrag van de lammeren. Het bedrag dat wordt uitgerekend met aantal dekkingen, aantal lammeren x prijs per lam wordt doorgezet naar de Liquiditeit en de prognose in de Saldoberekening.

Invulformulier kosten/opbrengsten

Op deze pagina kunt u alle in en verkoop facturen vastleggen, door het toekennen van de juiste rubriek zullen de bedragen doorgezet worden naar de Liquiditeit. In de link Rubrieken kunt u bepalen welke rubrieken u wilt terugzien in de Liquiditeit.

Liquiditeit

De Liquiditeit kan gevuld worden met een prognose voor het lopende jaar, betreffende inkopen/verkopen. Door de Deklijst te vullen de opbrengsten van lammeren geplaatst worden in de maand van afleveren. Dit wordt vervangen door de daadwerkelijke opbrengsten in te voeren in het Invulformulier. De medicijnen en voerkosten die vastgelegd worden bij de Inkopen worden meteen doorgezet naar de Liquiditeit.

Saldoberekening

De Saldoberekening wordt gevuld vanuit de Liquiditeit. In de Saldobereking kunnen berekeningen worden gemaakt door het invullen van de rekencomponenten. De Saldoberekening bestaat uit drie kolommen de Saldoberekening, de prognose en de realiteit. Door te werken met de Inkopen en het Invulformulier wordt de realiteit getoond. De Liquiditeit wordt voor het lopende jaar gevuld met de te verwachten kosten/ opbrengsten, deze worden zichtbaar in de kolom prognose. Voor de juiste berekeningen Saldo per ooi/ lam zullen wel alle kosten/ opbrengsten moeten worden meegenomen. Alles wat getoond wordt zijn fictieve bedragen.