1. Inleiding

Wanneer u OER van Ovis www.oervanovis.nlof https://ovis.oervanovis.nl/bezoekt, verzamelt en verwerkt OER vanOvisgegevens van u . Privacy vinden wij bij OER van Ovisheel belangrijk en zien was als onderdeel van onze dienstverlening. Wij zijn ons bewust van de actuele wetgeving rondom privacy. Het uitgangspunt is dat wij vertrouwelijk om gaan met uw gegevens. OER van Oviszorgt ervoor dat uw persoonsgegevens zorgvuldig worden verwerkt en beschermd en zal dit altijd doen in overeenstemming met de geldende privacy wet- en regelgeving.

Wij zullen duidelijk vermelden voor welke doeleinden uw persoonsgegevens worden verwerkt door middel van deze privacyverklaring.

De persoonsgegevens die worden verzameld voor gespecifieerde doeleinden worden beperkt, wij zullen alleen meer gegevens verzamelen of verwerken op basis van een wettelijke grondslag, met uw (expliciete) toestemming. Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit vereist is voor de uitvoering van de Diensten of om te kunnen voldoen aan de toepasselijke (Europese of Nederlandse) regels en voorschriften, waaronder het bijstaan van Financial Intelligence Units (FIU) of (andere) bevoegde toezichthoudende autoriteiten, wethandhavingsinstanties of indien nodig om te helpen bij bestrijding van fraude en andere vormen van misbruik voor zover wettelijk toegestaan.

Wij zullen uw rechten respecteren om bijvoorbeeld toegang te hebben tot de verwerkte gegevens met betrekking tot u en om uw persoonsgegevens te wijzigen of te wissen.

 • Bedrijfsomschrijving

OER van Ovis (Optimalisering en Rendementsverbetering van het Schaap) levert u een management-informatieprogramma met mogelijkheden voor technische- en financiële gegevens. Denk hierbij aan de hele levensloop van lammeren tot de slacht, aan hoeveelheid medicatie er is toegediend en hoeveel er nog op voorraad is, welk type voer wordt er gebruikt en in welke hoeveelheid. Denk ook aan gegevens van in- en verkoop, pachtprijs en overzichtelijke rapportages zoals maandoverzichten Fokkerijen en Vleeslammeren.

Kortom OER van Ovislevert u een pakket dat inzicht geeft in de liquiditeit en saldoberekeningen. U weet dus het hele jaar wat u aan het doen bent en kunt tijdig ingrijpen.

Contactadres:

Woerdsestraat 28, 6628 KC Altforst

KvK nummer: 76510689

 • Doel gegevens.

Wij verwerken alleen persoonsgegevens die nodig zij voor de uitvoer van onze dienstverlening, dit is onder andere voor:

 • Registratie voor onze dienstverlenging;
 • Bijhouden van aankoop/verkoop van de schapen;
 • Het mogelijk maken van het bijhouden van registratie van de schapen
 • Het beheren van onze financiële diensten

(ik verzin nu maar iets omdat jezelf even goed moet bedenken waar de registratie voor dient)

Deze gegevens verwerken wij als nadat u onze website/database bezoekt of gebruikt maakt van onze diensten. Er worden daarbij bepaalde gegevens rechtstreeks van u verzameld, dit is informatie die u zelf opgeeft. Wij verzamelen ook bepaalde gegevens automatisch, zoals informatie over uw apparaat. 

De verzamelde informatie bevat automatisch:

 • Online – ID’s: besturingssysteem, browsersnaam en -versie, apparaat en/of persoonlijke IP-adressen.
 • Gebruiks- en beveiligingsgegevens: Verificatiegegevens, beveiligingsvragen en andere gegevens die worden verzameld via cookies en vergelijkbare technologieën.
 • Ontvangers gegevens

Met het inloggen worden uw gegevens gedeeld met een serviceprovider. Met het verwerken van uw gegevens worden bepaalde gegevens gedeeld met RVO:

UBN

Relatienummer

 • Opslag periode

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig. Uw gegevens worden vernietigd zodra u geen gebruik meer maakt van ons programma.

 • Rechten

U hebt bepaalde rechten ten aanzien van het gebruik van uw gegevens.

 • Recht op inzage en correctie van gegevens 

U hebt ten alle tijden recht op inzage en correctie van uw gegevens.

 • Recht op overdracht

Als u besluit om geen gebruik meer te maken van ons programma, kan indien mogelijk de door ons verzamelde gegevens worden overgedragen aan een andere partij.

 • Recht op stoppen gebruik

U hebt het recht aan te geven dat wij geen gebruik meer mogen maken van uw opgeslagen gegevens.

 • Recht op verzet. Dit betekent dat u zich kunt verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor sommige doeleinde.
 • Verplichte gegevens

U kunt ervoor kiezen om bepaalde gegevens niet aan ons te verstrekken, maar dat betekent mogelijk dat u geen gebruik kunt maken van bepaalde functies van onze applicatie / programma.

 • Beveiliging
 • Op maat gemaakte applicatie
 • ✔Beveiligd met SSL certificaat
 • ✔Dagelijkse back-ups
 • ✔Nieuwste servers met SSD-schijven
 • ✔Datacenter gecertificeerd met ISO 27001 informatiebeveiliging