Technische Module

Wordt bij deze technische module niet de RVO module afgenomen, kan er niet automatisch gemeld worden naar RVO.

Invoeren schaap

In het managementprogramma Oer van Ovis bent u niet verplicht tot het aanschaf van een reader. In ons programma kunnen de dieren ook handmatig ingevoerd worden.

Schaap opzoeken

Met deze link kunt U ieder willekeurig dier opzoeken, al dan niet aanwezig op uw bedrijf. U ziet hier de historie van het dier. Door te klikken op aanwezig (alleen bij moederdier) ziet u de ooikaart. Bij klikken op wijzigen is er de mogelijkheid om een beperkt aantal gegevens aan te passen.
Wordt er zonder reader gewerkt dan zal bij omnummeren het levensnummer handmatig moeten worden aangepast en alsnog in het RVO portaal worden gemeld.

Verblijven (groepen) in gebruik

In dit overzicht vindt U het aantal dieren per verblijf. Deze worden op doelgroep getoond, geboren of gespeend, dus voor spenen of na spenen. Ook word hier de eventuele uitval getoond. Door met verblijven te werken, kunt u ook met voer toedienen werken. Op het moment dat de lammeren het verblijf verlaten is er de mogelijkheid om via de link periode sluiten, het soort voer en de daadwerkelijke kilo’s in te voeren.
Deze gegevens worden getoond in de voerrapportage, welke al waren geregistreerd in het voer bestand en ingekocht bij inkopen. Het ingekochte voer is dan terug te zien bij de voorraad.

Maandoverzicht Fokkerij

In dit overzicht zijn in één A4 alle technische gegevens te zien tot spenen. 
Zijn de gegevens zoals voer en gewicht vastgelegd, dan ziet u deze gegevens ook in dit overzicht terug.

Maandoverzicht Vleeslammeren

n dit overzicht zijn in één A4 alle technische gegevens te zien tot afleveren.
Zijn de gegevens zoals voer en gewicht vastgelegd, 
dan ziet u deze gegevens ook in dit overzicht terug.

Stallijst

Hierop staan alle aanwezige dieren per generatie;

Vader – Moeder – Lam

De afleverlijst is op te vragen per afleverdatum, op dit overzicht is de bestemming met afleverdatum en het aantal af geleverde dieren.
De wachtdagen van het medicijn worden vastgelegd in de medicijnregistratie, maar op 
de afleverlijst is het aantal nog niet verstreken wachtdagen te zien, voordat het dier afgeleverd mag worden.

Medicijn registratie

Alle medicijnen die U gebruikt op Uw bedrijf, kunt U registreren in dit overzicht. Hierbij kan ook de crediteur en de rubriek gezondheidskosten vastgelegd worden, deze worden na inkoop toegekend in de Liquiditeit in de financiële module.

Indien de optie ‘actief’ aangevinkt wordt zal het medicijn verschijnen in het keuzelijstje bij de taak medicatie in de reader. 
Om de taak medicatie uit te voeren moet het medicijn ingekocht en op voorraad zijn.

Inkoop

Alle inkopen van Uw bedrijf kunnen hier vastgelegd worden, deze gegevens gaan automatisch naar de liquiditeit in de financiële module

Voorraad

In het overzicht is Uw voorraad te zien en zou moeten kloppen met wat er op het bedrijf aanwezig is. U kunt dit gebruiken bij een controle op Uw bedrijf.

Medicijn rapportage

In deze rapportage is per medicijn te zien welke hoeveelheid is toegediend aan welk dier. Als U bij inkoop het chargenummer (terug te vinden op de factuur) en het aantal wachtdagen vastlegt zullen deze gegevens ook in de rapportage te zien zijn.

Voer registratie

Alle voersoorten die op het bedrijf worden gebruikt kunnen hier worden vastgelegd, ook de crediteur en rubriek (bv. Voer moederdier) kunnen worden toegekend.  

Voer rapportage

In deze rapportage is het soort voer en hoeveelheid toegediend per verblijf te zien, mits dit is vastgelegd in Verblijven in gebruik bij Periode afsluiten.
Het overzicht is op verschillende manieren te selecteren.

Redenen en momenten

Op deze pagina kunt u zelf de redenen voor dood geboren, medicatie , afvoer en Sterfte toevoegen. Dit zijn de keuzelijstjes die u kunt uploaden naar de reader en getoond zullen worden in de betreffende taak.

Relaties

Op deze pagina kunt u zelf de debiteuren en crediteuren toevoegen en vastleggen. Dit zijn de keuzelijstjes die u kunt uploaden naar de reader, waar ze getoond worden in de betreffende taak.

Ooikaart op detail

In dit overzicht staan alle moederdieren en is het overzicht op verschillende manieren te selecteren. Bv. aantal lammeren, hoeveel ooien, hoeveel rammen enz. Door op de link van het werknummer te klikken kom je op de ooikaart. (zie volgend overzicht)

Ooikaart

Bij deze rapportage ziet u de ooikaart met het totaal aantal lammeren. Eronder is het uitgesplitst per lam met alle gegevens (mits bijgehouden) van het betreffende lam,  bv,  alle gewichten, geboortehulp. Deze gegevens kunt ook benaderen vanuit de link Schaap opzoeken

Readeralert

Met deze vraag kunt U alle ooitjes uit een bepaalde periode en worpgrootte selecteren. Deze selectie wordt naar de reader gestuurd. U gaat met de reader de stal in, bij het scannen van het dier dat op de reader voorkomt, krijgt u een alert. Op de reader is te zien uit welke worpgrootte het dier is.