Technische Module

Bij deze module neemt u ook de RVO module af, anders kan er niet automatisch gemeld worden naar RVO.

2.1_ Invoeren schaap

In het managementprogramma Oer van Ovis bent u niet verplicht tot het aanschaf van een reader. U kunt in het programma ook met een handmatige invoer werken.2.2 a_Schaap opzoeken

Met deze link kunt u ieder willekeurig dier opzoeken, wel of niet aanwezig. U ziet hier de historie van het dier. Door te klikken op aanwezig (alleen bij moederdier) ziet u de ooikaart. Klikken op wijzigen, hier is de mogelijkheid om een beperkt aantal gegevens aan te passen. Klikken op omnummeren, alleen gebruik van maken als er zonder reader wordt gewerkt, het omnummeren met dan nog handmatig in het RVO portaal worden gemeld.
2.3_ Verblijven (groepen) in gebruik

In dit overzicht vindt u per verblijf terug, het aantal dieren in een verblijf. Deze worden op doelgroep getoond, geboren of gespeend, dus voor spenen of na spenen. Ook word hier de eventuele Uitval getoond. Door met verblijven te werken, kunt u ook voer toedienen werken. Op het moment dat de lammeren het verblijf verlaten is er de mogelijkheid om via de link Periode sluiten, voer toe te dienen. Het soort voer en het aantal kilo’s. Dit wordt weer getoond in de voerrapportage. Dit voer hebt u al geregistreerd Voer bestand en ingekocht bij Inkopen, het voer is dan ook te zien bij de Voorraad.
2.4_Maandoverzicht Fokkerij

In één A4 het totale overzicht van de technische gegevens tot spenen, mits deze zijn vastgelegd in de reader bij de taak Worpregistratie en/of Dood geboren.
2.5_Maandoverzicht Vleeslammeren

In één A4 het totale overzicht van de technische gegevens tot afleveren, mits deze zijn vastgelegd in de reader bij de taak Spenen met het gewicht en ook het gewicht wordt vastgelegd bij afleveren. Als ook het voer wordt vastgelegd, dan ziet u ook dit terug overzicht.
2.6_Stallijst

Hierop staan alle aanwezige dieren per generatie;

Vader

Moeder

Lam
2.7_Afleverlijst

Op te vragen per afleverdatum. Op dit overzicht is te zien, de Bestemming met afleverdatum en het aantal af te leveren dieren. Hierop is ook te zien als een dier medicatie heeft gehad waarvan de wachtdagen nog niet zijn gepasseerd. De wachtdagen worden vastgelegd in de medicijnregistratie.
2.8_Medicijn registratie

In één overzicht te zien alle medicijnen die op het bedrijf worden gebruikt. Deze zullen ook verschijnen in het keuzelijstje bij de taak medicatie. Vastgelegd wordt de crediteur en aan welke rubriek (gezondheidskosten) dit wordt toegekend in de financiële module. Om de taak medicatie uit te voeren moet het medicijn zijn ingekocht en op voorraad.
2.9_Inkoop

Hier worden alle inkopen vastgelegd. Deze inkopen worden automatisch doorgezet naar de financiële module, in het overzicht liquiditeit.
2.10_Voorraad

In het overzicht is te zien wat er nog op voorraad is en zou moeten kloppen met wat er op het bedrijf aanwezig. Bij een bedrijfscontrole zou dit overzicht moeten kloppen
2.11_Medicijn rapportage

In één overzicht per medicijn, welke hoeveelheid is toegediend, aan welke dieren. Ook is hierin terug te zien welke chargenummer is toegediend, mits dit is vastgelegd bij de inkoop van het medicijn. Het chargenummer is terug te vinden op de factuur. Bij de inkoop is ook de mogelijkheid om het aantal wachtdagen vast te leggen. Als de inkoop geboekt wordt in de financiële module zal de liquiditeit en de saldoberekening gevuld worden
2.12_Voer registratie

In één overzicht te zien alle voersoorten die op het bedrijf worden gevoerd. Vastgelegd wordt de crediteur en aan welke rubriek (bv. Voer moederdier) dit wordt toegekend in de financiële module. Om voer toe te dienen moet het voer zijn ingekocht en op voorraad.
2.13_Voer rapportage

In één overzicht is terug te zien wat voor voer en hoeveelheid is toegediend per verblijf, mits dit is vastgelegd in Verblijven in gebruik bij Periode afsluiten. Het overzicht is op verschillende manieren te selecteren.
2.14_Redenen en momenten

Op deze pagina kunt u zelf de redenen voor dood geboren, medicatie , afvoer en Sterfte toevoegen. Dit zijn de keuzelijstje die u kunt uploaden naar de reader. Deze zullen dan getoond worden in de betreffende taak.
2.15 a en b_ Rassen en Relaties

Op deze pagina kunt u zelf de Rassen en Relaties toevoegen. Dit zijn de keuzelijstje die u kunt uploaden naar de reader. Deze zullen dan getoond worden in de betreffende taak.
16_Ooikaart op detail

In dit overzicht staan alle moederdieren en is het overzicht is op verschillende manieren te selecteren. Bv. aantal lammeren, hoeveel ooien, hoeveel rammen enz. Door op de link van het werknummer te klikken kom je op de ooikaart. (zie volgend overzicht)
17_Ooikaart

Bij deze rapportage ziet u de ooikaart, met de totale en uitgesplitst op lammeren, met alle gegevens van de betreffende lammeren, bv, mits bijgehouden alle gewichten, geboortehulp. Deze gegevens kunt ook benaderen vanuit de link Schaap opzoeken
19_Readeralert

Met deze vraag hebt u alle ooitjes uit een bepaalde periode en worpgrootte inzicht. Deze vraag wordt naar de reader gestuurd. U gaat met de reader de stal in, bij het scannen van een dier dat op de reader voorkomt, krijgt u een alert. Op de reader is te zien uit welke worpgrootte het dier is