RVO module

(Deze module zit ook bij de Technische module)

Verwerken gegevens na inlezen reader

U klikt op de link Inlezen geboorte. U krijgt nu alle geboortes te zien, hier kunnen eventuele foutmelding opgelost worden. Na het oplossen van foutmeldingen Ververst u de pagina zodat bij iedere melding een vinkje bij inlezen staat. Daarna klinkt u op inlezen, de melding geboorte gaat automatisch na de pagina RVO in het management programma.

Melden RVO

Na het inlezen van alle taken bij Inlezen reader, gaan de relevante meldingen naar Melden RVO. Bij deze taak worden alle meldingen apart getoond, er kunnen maximaal 60 dieren in één keer gemeld worden. U klikt de link aan, eventueel kunnen hier nog correcties worden uitgevoerd, daarna klikt u op opslaan.

Melden geboortes

De melding kan nu plaatsvinden door op de knop Melden te klikken, dit is een controle melding. Er volgt een respons of de melding correct is, als deze correct is kunt u een definitieve melding doen. Hierna ontvangt u een meldnummer.
Bij een foutmelding als respons zal deze via het portaal van RVO opgelost moeten worden.

Bij het bewust doorvoeren van een definitieve melding met een foutmelding zal er geen meldnummer terugkomen van RVO en zal ook dit gecorrigeerd moeten worden in het RVO portaal.

Melding met RVO meldnummer

Na het verzenden van de definitieve melding naar RVO ontvangt u een meldnummer, dit wordt opgeslagen onder het overzicht melding. In de melding
wordt op taak (bv Afvoer) en maand het volgende opgeslagen. Het meldnummer, Levensnummer, datum van gebeurtenis, datum en tijd van melden en de boodschap van RVO.